Exhibition

RESHOW ‘Take a rest’ / klima2+

The current pandemic conspicuously exposed the excessive systemic pollution of predominant ways of life on earth.*
Nonetheless, bureaucrats and capitalists are chanting “back to normal” as if that state wasn’t the reason for the precipitant global warming. Shows are the icing on that clownery cake.
Poenget er å forstå hva som er blitt gjort og alt some gjenstår å gjøres, for ikke å legge til flere ruiner til den gamle verden av spetakkel og minner.
If nothing better to do, keep the change, and please, TAKE A REST.

Dene installasjonen presenterer varierte rester fra utstillinger i Oslo-området.
Alle materialer er tidlgjengelige for ikke-kommersielle kulturelle initiativer via www.reshow.no
Maling, skruer, treverk, akryl, kabler, lamper, gulv, og så videre… inkludert den varme røde Planet-stolen.
Vær så god, ta et avbrekk.

reshow er en empirisk kommentar om overflod, med fokus på rester fra utstillinger, presentert som et dynamisk avfallshåndteringssystem inkluderende:

 • koordinering
 • utvelging
 • innsamling
 • restaurering
 • katalogisering
 • lagring
 • omfordeling
 • kommunikasjon

Towards infinite possibilities of appropriation and resignification of everyday life and its debris, reshow invites to:

 • reuse symbolic materials, for creating noncommercial cultural initiatives in a collaborative manner.
  The elements of a new society are formed within the old.
 • prevent waste, rather than continuing the Economy of re-employment of the excretions of production for increasing the rate of profit and indiscriminate consumption.  Wealth often leads to waste, waste to ruin.  These effects of wealth arise from the lack of instruction in rich youth.

More info & images: https://www.tekniskmuseum.no/oslo-vitensenters-installasjoner/685-reshow-take-a-rest


Related activities

Guided tours

September 19th and 20th, 1pm (30′) / more info
September 28th to October 2nd, noon

Hva skjer med materialene i klimautstillingen når den er ferdig? Bli med ombruksprosjektet Reshow på en nøye gransking av installasjonene i utstillingen, skrue for skrue, tre for tre. Passer for familier. Møt opp ved søyle 5.

Workshops

September 28th to October 2nd, 2pm (1 hour) / more info

I dette verkstedet skal vi bygge ting av restene etter skogen i klimautstillingen. Ombruksekspertene i Reshow har gjort trærne om til byggesett som dere kan boltre dere med. Kanskje ender det med noe dere kan ta med og bruke hjemme. Møt opp ved søyle 3.