Exhibition

RESHOW ‘Take a rest’ / klima2+

The current pandemic conspicuously exposed the excessive systemic pollution of predominant ways of life on earth.*
Nonetheless, bureaucrats and capitalists are chanting “back to normal” as if that state wasn’t the reason for the precipitant global warming. Shows are the icing on that clownery cake.
Poenget er å forstå hva som er blitt gjort og alt some gjenstår å gjøres, for ikke å legge til flere ruiner til den gamle verden av spetakkel og minner.
If nothing better to do, keep the change, and please, TAKE A REST.

The site specific installation features debris from exhibitions held in Oslo.
All materials (were and) will be available free of charge for any noncommercial cultural initiatives via www.reshow.no
Paint, screws, timber, lamps, cables, acrylics, flooring and so on… including that warm red Planet chair.
Vær så god, ta et avbrekk.


Related activities

Guided tours

September 19th and 20th, 1pm (30′) / more info
September 28th to October 2nd, noon

Hva skjer med materialene i klimautstillingen når den er ferdig? Bli med ombruksprosjektet Reshow på en nøye gransking av installasjonene i utstillingen, skrue for skrue, tre for tre. Passer for familier. Møt opp ved søyle 5.

Open workshops

September 28th to October 2nd, 2pm (1 hour) / more info

I dette verkstedet skal vi bygge ting av restene etter skogen i klimautstillingen. Ombruksekspertene i Reshow har gjort trærne om til byggesett som dere kan boltre dere med. Kanskje ender det med noe dere kan ta med og bruke hjemme. Møt opp ved søyle 3.


THANKS