Explorations in the Norwegian flag

Memento (2021)

  • Listing categories Things
  • Location / Region Norway/ Bergen
  • Venue 2021, Rosenkrantztårnet Bergen
  • Date from 2021.04.30
  • Date to 2021.11.04

Vinduer tildekkes, som temporære løsninger ved plutselige skader, som etter et angrep, men også når åpenhet ikke er foretrukket, når en viss informasjon ikke bør synes, som lys, temperatur, lyd, tilgjengelighet eller sikt.
Vinduer og alle åpninger gjør den døde plass levende, og de beste tillater sirkulasjon i begge retninger. Vinduer kan også styrke det skjulte, selv om glasset ikke er knust.

Intervensjonen fremhever tiden det tar for hvert sår å gro og belyser behovet for dialog. Den er også en påminnelse om vinduet som forbinder institusjonen(e) med samfunnet og motsatt. Kanskje minner den om et behov for restrukturering eller nedbryting av gamle paradigmer for bygging av nye vinduer.

Vinduer “som feide bort fortielse og gir vei til eksponering og åpenhet. Oppmuntrer individualitet og erkjenner intersubjektivitet, overvinner grensene for enhet og fullstendighet. [Et vindu] som legger grunnlaget for en estetikk som tåler mangfold og motsetninger.”1

  1. Hara, H. “Yukotai Theory” GA Architect #13, s33. 1968/1993
Site specific

Right after the atrocious deliberate massacre perpetrated by a Norwegian ethnonationalist in 2011, OSB plates blinded countless windows in Oslo, and became a quotidian memorial of this attack to diversity and social changes. In March 2021, the last plates were removed from the Government Quarter. This is one of those.

Exhibition

Utforsking av Norges flagg #3

Pictures

Nayara Leite

Thanks

Statsbygg – Regjeringskvartalet
Bymuseet i Bergen
Lars Haahr