Explorations in the Norwegian flag

Endre . Bergen

  • Listing categories Urban intervention
  • Address Strandgaten 80-96
  • Location / Region Norway/ Bergen
  • Venue (public space)
  • Date from 2021.04.30
  • Date to 2021.05.16

En installasjon av 79 bannere, der variasjoner over det nåværende norske flaggets design er utforsket. Som i verket “Endre” beveges de vertikale og horisontale linjene i alle retninger, der ingen av bannerne representerer det norske flagget.
Seriens andre installasjon ble åpnet 30. april 2021 i Strandgaten 80-96 Bergen, og ved første øyekast kunne bannerne nærmest ligne en dekorasjon for 200 flaggsjubileet.

Denne installasjonen ble gjennomført uten offentlig økonomisk støtte.

Pictures (soon)

antipodes café

THANKS

Gågaten Velforening
Flaggfabrikken AS
Stavdals Bergen