Event

UNF symposium / National symbols and secularization of state /

  • Price GRATIS
  • Date 2021.11.04
  • Time from 05:00 PM
  • Address Henrik Ibsens gate 110
  • Location / Region Norway/ Oslo
  • Venue Nasjonalbiblioteket
  • Listing categories Lecture

The final exploration of the series “Utforsking av Norges flagg” was a symposium to reflect on possible effects of the current secularization process of Norway on its national symbols. In this frame, antipodes café launched the publication “Utforsking av Norges flagg”.

I løpet av de senere årene har vi sett bevegelser i den norske stats sekularisering. Da statskirken opphørte i 2012 ble den i grunnloven videreført som Norges folkekirke, og fortsatt opprettholdes forholdet mellom den evangelisk lutherske kirke og staten i lovverket. Idealet om en sekulær stat, står i kontrast til det å ønske et sekulært samfunnsliv forøvrig, men hvilke endringer kan et stadig mer mangfoldig samfunn, der tros- og livssynsfriheten står sterkt, medføre også i den visuelle representasjonen av staten?

antipodes café inviterer til samtale for å se på hvordan sekulariseringsprosessene staten står i potensielt også kan påvirke statlig bruk av visuelle symboler.

(view event on nb.no)

Participants

• antipodes café, Felipe (presentation)

• Jan Oskar Engene (presentation / debate)
Statsviter og førsteamanuensis ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen, der han var instituttleder 2017-2021. Han har vært redaktør for tidsskriftet Nordisk Flaggkontakt og skrevet om både norske og utenlandske flagg, samtidige så vel som historiske.

• Jens Brun-Pedersen (presentation / debate)
Har studert sosiologi og historie ved UiO, og har lang og mangfoldig erfaring som journalist.  Fram til i år var han pressesjef i Human-Etisk Forbund, og har deltatt i flere debatter vedrørende statsreligion og livssyn.

• SV / Nicholas Wilkinson (presentation)
Har vært stortingsrepresentant for Akershus SV 2017-2021. I juni 2020 fremmet han forslag om å fullføre skillet mellom staten og Den norske kirke i Dokument 12:5 (2019-2020) på vegne av SV og Venstre. Han har vært aktiv både i Den norske kirke og i Oppegård Humanetisk Forbund i flere år.

• Bente Sandvig, Human-Etisk Forbund (debate)

• Sturla Stålsett, MF Vitenskapelig Høyskole (debate)

Moderator

antipodes café, Tuva

Organization

antipodes café

Venue

Nasjonalbiblioteket – Store Auditorium

Live streaming

Nasjonalbiblioteket

  • Address Henrik Ibsens gate 110