antipodes café series

æDEG16

Continuerende utforskningen i møtet mellom den tilgjengelige byen og den under konstruksjon – med dens ettervirkninger og muligheter – åpnet vi umiddelbart etter stengningen av “æDEG15” en midlertidig suvenirbutikk med ferske minner derfra. Installasjonen lå rett over gaten, i en helt ny kontorbygning med tomme rom i første etasje.

Disse fremtidige butikkene markerer tykkelsen av det utforskede møtet og gjør den tilgjengelige beltet av bygninger kalt Barcode til en del av en grense som ikke bare er en tynn abstrakt linje tegnet med gjerder, men en tykk og konstant avvikende situasjon.

Alle de arbeiderne, naboene og besøkende som ikke krysset gaten mot inngrepet, kunne nå skaffe seg en gruppe minner fra hva alt dreide seg om. En rask nostalgi passende for tiden med sosiale nettverk, som fremhever livet i et midlertidig – fluorescerende, men likevel usynlig – sårbart rom.

En resepsjonist, med knapt nok informasjon om hele prosjektet, ønsket besøkende velkommen og presenterte utstillingen. En samling forskjellige objekter langt fra deres opprinnelige funksjon og sammenheng, som nå behandles som suvenirer, som for eksempel restene fra en nedrevet mur eller klumper av gress fra et fotballstadion.

I tillegg til disse suvenirene, lanserte vi æDEG15 – spesialutgave og æDEG15 – postkort. Disse gjenstandene er muligens tilgjengelige på antipodes café & suvenirer siden.


TAKK