antipodes café series

æCornerstones

“Where, the evening that the Great Wall of China was finished, did the masons go?”

A. FRAME

1. æSERIES”
Siden 2013 har “antipodes café” utforsket ideen om å avsløre offentlige øyeblikk i møtet mellom byen og dens byggeplasser. En homonym serie av unike, midlertidige og stedsspesifikke kommentarer presenteres som inngrep, som kan deles inn i tre hovedgrupper: “Steder,” “Skulpturer” og “Situasjoner.”

i. “Steder” er vanligvis bygde områder som kan oppfattes som installasjoner i seg selv, kamuflert i en bestemt kontekst med former som byggeplassbrakker, mobile hytter, osv., men som presenterer subtile særtrekk som inviterer til å veve sammen med hvert inngrep. Åpningstider, kommunikasjon og deres spesifikke program defineres av egenskapene til omgivelsene. Slike “steder” kan ofte gå ubemerket hen og vare i flere uker, måneder eller til og med år på samme sted. I tillegg kan de flyttes fra ett område til et annet, til og med til en annen by.

ii. “Skulpturer” er landemerker som fremhever det tidligere nevnte møtet som offentlig rom. Når man støter på disse subtile, forgjengelige gestene i den omskiftende byen, kan man fortsette gjennom resten med innsikt og kanskje akseptere invitasjonen til å appropriere prosesser og sammenhenger.

iii. I motsetning til “steder” og skulpturer er “situasjoner” flyktige livsmiljøer; spesifikke, midlertidige urbane eksperimenter organisert med større grad av uavhengighet fra konteksten, som upartiske empiriske kommentarer til fremtidens by.

2. æCORNERSTONES
Etter å ha fullført alle byggetillatelser for opprettelsen av et sted, ble myndighetene kontaktet for å tildele en offisiell adresse, som deretter ble inngravert i en prefabrikert firkantet betongpyramide sammen med året for plasseringen. Disse blokkene festet en galvanisert stålstolpe med et reflekterende dobbeltsidig skilt på toppen med navnet på stedet. Standardmaterialer som er typiske for byggeplasser, samt dimensjoner, visuell komposisjon, typografi og prosedyren for plassering med en kran, ble brukt. Når stedet ble fjernet eller flyttet til en annen midlertidig plassering, forsvant disse skulpturene, kalt “æCornerstone”, fra området og ble en del av flyttingen. Dermed ble den nye adressen også inngravert i betongbasen. Seremoniene for plasseringen av disse “æCornerstones” og for å fremheve deres eksistens var spesifikke situasjoner.

3. æCORNERSTONE DEG15
Den første “cornerstone” av serien ble plassert 11. september 2015 i Stasjonsallmeningen, nøyaktig i Dronning Eufemias gate 15, det første oddetallsnummeret tildelt av myndighetene på den nye hovedgaten i Oslo. Et år senere, fortsatt uten andre bygninger på samme side, ble jubileet for denne skulpturen feiret med deltagelse av Juan Hererros som kokk, der han delte retter og historier om sitt bidrag til fremtiden for det spektakulære distriktet i den norske hovedstaden. I tillegg til disse situasjonene, skjedde hundrevis av aktiviteter på det nøyaktige stedet hver dag inntil utviklingen fjernet dette landemerket og alle spor av byggeplassen fra området. I løpet av fullføringen av den felles passasjen hvor skulpturen ble plassert, samt alle bygningene på sørsiden av Dronning Eufemias gate, ble denne hjørnesteinen en del av æStudio på Grev Wedels plass 1B (2018-2019 bilfri byplan) og æStudio på Jordalgata 16 (2019-2020 offentlig park).

4. CORNERSTONES
Byutvikling innebærer en variert mengde symboler, og en av de mest bemerkelsesverdige – men likevel knapt merkbare – er hjørnesteinene. Som navnet antyder, er de fundamentale brikker som definerer posisjonen til en hel struktur. I løpet av den lange eksistensen av seremonier rundt plasseringen av hjørnesteiner, ble det utført flere ritualer, inkludert ofringer, taler, dekorative fremføringer og transformasjoner av hjørnesteinen til et synlig symbol, for å fremheve ulik informasjon i den, vanligvis inngravert. Disse steinene kan til og med inneholde skjulte bokser med en rekke gjenstander fra byggetiden, som aviser, musikkalbum, tegninger, osv. Bortsett fra detaljene i hvert ritual, streber alle hjørnesteiner etter evighet samtidig som de understreker øyeblikket av konstruksjonen og – i de fleste tilfeller – de som står bak beslutningene om den aktuelle konstruksjonen, eller maktstrukturer som er typiske for den spesifikke konteksten. Dermed kan vi finne hjørnesteiner på fremtredende bygninger med inngraverte navn på konger, politikere, eiere, investorer, institusjoner, dato og stedets navn. Disse symbolene, selv om de er knyttet til konstruksjonen, er i utgangspunktet relatert til resultatene, heller enn til prosessen.


B. FUTURE 2021
1. SPØRSMÅL FRA ARBEIDERE SOM LESER
Hvor finner byggeprosesser sin plass i historien? Er de dømt til glemsel, som de tusenvis av trebarakkene og migranterne i fluoriserende klær? Er det på grunn av deres midlertidige karakter? Men var ikke 15 det første oddetallsnummeret på den nylig anlagte hovedgaten i Oslo? Og var ikke det nummeret inngravert på stein før en plastisk ble avduket på et prefabrikert hotell? Er ikke alle nye bygninger midlertidige som byggeplasser, eller som den tidligere Deichman-biblioteket eller Munch-museet? Hvilken historie kan fortelles på offentlig plass? Hvem sin historie? Og Babylon, mange ganger revet ned, hvem reiste det opp så mange ganger? Så mange rapporter. Så mange spørsmål.

2. æCORNERSTONE DEG15
Forslaget er like enkelt som å bringe tilbake “æCornerstone DEG15” til sitt opprinnelige sted, i Stasjonsallmeningen, men nå som en skulpturell del i et område som allerede har klart å fjerne spor av byggeplassen. Stedet har all potensiale til å montere denne skulpturen uten problemer eller dramatiske kostnader eller forstyrre området på noen måte. En eksisterende lysstolpe vil peke på den i de lange nettene, og dens formelle stil, klar for den mest krevende bylivet og værforhold, vil naturlig fremheve en feilplassering til enhver tid, og konfrontere med delikatesse dens overdrevne designkontekst og kontinuerlig minne om byggeprosessen før den går i glemmeboken. Tre av de fire sidene inkluderer de nevnte adressene hvor hjørnesteinen tidligere ble plassert (alle knyttet til offentlig plass), og den fjerde vil inneholde en plate med kort informasjon om skulpturen.

3. ÅPNINGSEREMONI
Arrangementet vil ha tilstedeværelse av byggeplassarbeidere, naboer, grunneiere, utviklere og lokale myndigheter.
TBC


SUPPORT

TAKK

OSU
Veidrift
Jacob Fonts