«UTFORSKING AV NORGES FLAGG» er et ikke-kommersielt kulturelt initiativ av antipodes café som startet i 2012 og har søkt å åpne en dialog om det norske flagget, gjennom ulike arbeider og målgrupper: urban intervensjon, enkeltkunstverk, utstilling, barneverksteder, åpen dialog i media, en nettside med historiske tidslinjer og tegneplattform der du kan utforske i flaggets design, en publikasjon og et symposium. Serien kulminerer i 2021, året for 200-årsjubileet for designet av og den første kongelige og parlamentariske godkjenningen av dagens norske flagg.