Explorations in the Norwegian flag

2 barnverksteder: Eidsvoll verk skole

  • Kategori Verksteder
  • Location / Region Norge
  • Fra 2021.02.08
  • Til 2021.02.09

Verkstedene for 6. klassinger var en svært viktig del av utforskningen av det norske flagget. I Eidsvoll utviklet vi ett verksted per klasse på Eidsvoll verk skole med deltakelse fra omtrent 40 barn. Hver dag inneholdt ulike oppgaver, som startet med en kort introduksjon til visuell identitet og nasjonale symboler gjennom historien til det norske flagget, etterfulgt av definisjoner av identitetsattributter for Norge og tilhørende farger, valgt gjennom en demokratisk prosess. Senere fortsatte vi med individuelle oppgaver helt til vi kom frem til et forslag til et eget flagg laget med collage etter skisser. Dermed utforsket vi vår egen identitet, farger og symboler. Det resulterende flagget kunne være originale flagg eller en av de flere offisielle flaggene som for tiden er i bruk i kongeriket. Det var ingen begrensninger eller forslag. Hver deltaker hadde også frihet til å ikke lage noe flagg i det hele tatt.

De foreslåtte flaggene ble fotografert mens deltakerne snakket om konseptene bak hver visuelle gest.


Takk

• Eidsvoll verk skole, Eidsvoll