FAQs

antipodes?

Gresk: ἀντίποδες (flertall), av ἀντί (anti) ‘mot’ og πούς (pous) ‘fot’.
1. Punkt, person eller gjenstand som befinner seg på diametralt motsatt sted i forhold til noe annet på jordkloden.
2. I overført betydning: rak motsetning andføtting

Hvorfor er navnet opp ned?

Hvis vi videre antar at det er en fast kropp plassert i sentrum av alt dette, vil ikke denne kroppen bevege seg mot noen av punktene på ytterkanten, fordi de er alle like i alle retninger. Hvis en person faktisk gikk rundt denne kroppen, ville hun stadig stå på sine egne antipoder og kalle det samme punktet på overflaten “ovenfor” og “nedenfor”. Siden hele kroppen er sfærisk, som vi nettopp sa, gir det ingen mening å snakke om ett område som over og et annet som under.

Har du “take away”?

Dersom vi nå betrakter kunstigheten til forhåndsproduserte forbrukerbehov og uopphørlig stimulering fra moderne industri – hvis vi anerkjenner tomheten i fritidsaktiviteter og umuligheten av hvile – kan vi stille spørsmålet mer realistisk: Hva ville ikke være bortkastet tid? Eller for å si det på en annen måte, bør utviklingen av et samfunn med overflod føre til overflod av hva?

Hva er konseptet?

Vi bør holde dag med antipodene hvis du vil gå i fravær av solen.
Ingen sang i sand og lim som inkluderer det syv-bokstavers ordet, kjære sauer. I denne tiden med gjentatte museer hvor kunstnerisk kommunikasjon ikke lenger er mulig, kan alle tidligere uttrykk for kunst bli akseptert på lik linje, fordi eventuelle spesifikke kommunikasjonsproblemer de kan ha hatt, blir overskygget av alle nåtidens hindringer for kommunikasjon generelt.

Hvor er toalettet?

De Paranoide Blues synger den der, poopy. Historie er i seg selv en reell del av naturlig historie, av transformasjonen av naturen til det menneskelige. Look out, you Commies! But,soft! Who wafts us yonder?