antipodes café series

“asado de obra”

For å feire slutten av en fase i oppussingen av Dronningens gate, uttrykte vi vår takknemlighet til alle arbeidere på byggeplassen med en “asado de obra”.
En atypisk samling i disse breddegradene, men ganske vanlig i Sør-Amerika, i hvert fall i Uruguay og Argentina.

STØTTE

Oslo kommune | Bymiljøetaten

TAKK

Oslo kommune | Bymiljøetaten – Bilfritt byliv
Agro Anlegg